Articles + Multimedia
Translations
More languages
Top Deset Koristi Cinka
2/9/2012 1:05:04 PM
Poboljšajte sve aspekte vašeg zdravlja tako što cete osigurati da uzimate dovoljno cinka. Dosta ljudi zna da cink ima svojstva poboljšavanja imuniteta, ali ovaj mineral zapravo ima cudesne koristi za zdravlje. Istraživaci pišu da je „cink toliko važan element za zdravlje da je cak i mala deficitnost katastrofalna. “

Cink je toliko važan jer se nalazi u svakom tkivu u telu i direktno je ukljucen u podeli celija. Snažan je antioksidant, sprecava nastajanje kancera, ali cink je takodje ukljucen i u pravilno funkcionisanje endokrine i u održavanju idealnih hormonskih nivoa.

Deficitnost cinka i kod muškaraca i kod žena smanjuje libido. Slab cink takodje pogoršava efekte stresa na ogranizam i ubrzava starenje. Adekvatan cink je neophodan za optimalne fizicke performanse, nivoe energije i telesnu kompoziciju. Cink utice na sintezu proteina i potreban je za pravilno funkcionisanje crvenih i belih krvnih celija. Visoko je koncentrisan u našim kostima, pankreasu, bubrezima, jetri i retini-mrežnjaci.

Ovaj clanak ce vam dati top deset razloga zašto morate da se pobrinete za vaše nivoe cinka i da uticete i na vaše voljene da rade isto. Budite svesni da deficitnost cinka nije karakteristicno samo za pothranjene osobe ili zemlje u razvoju. Zapravo, rasprostranjena je u Ujedinjenim Državama i Engleskoj, i narocito je uobicajena u oblastima gde narod jede velige kolicine žitarica. Nizak cink je uobicajen kod muškaraca, žena i dece, i pronašao sam da je preko 90 procenata mojih klijenata i sportista deficitno cinkom.

Grupe koje su Najrizicnije za Nizak Cink                                                      Deficitnost cinka javlja se jer se ne unosi dovoljno hrane bogate cinkom. Cink se nalazi u mesu u velikoj koncentraciji, morskoj hrani – ostrige zadrže najvecu koncentraciju – i mlecni proizvodi. Cela zrna i mahunarke sadrže cink, ali povezan je sa fitates u ovoj hrani baziranoj na biljkama, cineci cink nepristupacnim za organizam. Vegetarijanci imaju najveci rizik da budu deficitni cinkom, ali alkoholicari i ljudi koji imaju digestivne probleme i slabu stomacnu kiselinu su takože visoko rizicni. Uzimanje lekova može uzrokovati deficitnost cinka i niske nivoe skoro svih esencijalnih nutrijenata. Žene koje piju kontracepciju ili uzimaju hormonsku terapiju su u povecanom riziku od deficitnosti cinka.

Simptomi Deficitnosti Cinka                                                                                Nizak cink uzrokuje promenjen osecaj ukusa što vodi ka žudnji za slanijom i sladjom hranom. Deficitnost se takodje može oslikati dijarejom, slabom energijom, hronicnim umorom, neplodnošcu, slabim imunitetom, slabom memorijom, nesposobnošcu fokusiranja, ADD simptomima, sporim zalecenjem rana, nervnom disfunkcijom i zujanjem u ušima. Ovi simptomi mogu biti prisutni, ali pošto su oni toliko raznovrsni i povezani sa drugim zdravstvenim stanjima, cesto je teško utvrditi da je to deficitnost cinka bez testiranja. Na kraju ovog clanka nalazi se vodic kako da testirate svoj nivo cinka.

*1 Poboljšajte Sportske Performanse i Snagu                                           Adekvatan cink direktno utice na sportske performanse i razvoj snage jer igra glavnu ulogu u proizvodnji anabolickog hormona. Istraživanje pokazuje da obilan cink dostupan telu omogucava mnogo jace otpuštanje tri najvažnija anabolicna hormona, testosterona, hormona rasta i insulinski faktor rasta-1 (IGF-1). Bez ovoga, propusticete razvijanje mišica i snage iz vašeg jakog truda u teretani.

Skorašnja studija u žurnalu Biological Trace Element Research istakla je da povecani nivoi cinka mogu dati proizvodnju testosterona nakon vežbanja. Istraživanje je pronašlo da davanje suplementa cinka istreniranim sportistima cetiri nedelje pre testa teškog vežbanja, rezultuje povecanim testosteronom nakon vežbanja nego placebo. Uzimanje cinka proizvodi više nivoe testosterona kod sportista nego uzimanje suplementa selena (snažan antioksidant koji minimizira oksidativni stres u testisima). Istraživaci su zabeležili da cink poboljšava stopu konverzije androstenedione ka testosteronu, i to upareno sa jako-intenzivnim vežbanjem, omogucava telu da proizvodi testosteron na višem nivou.

Sportistima, i muškarcima i ženama, koristice adekvatan cink jer ovaj mineral osigurava zdravo otpuštanje hormona rasta i IGF-1, koji su esencijalni za performanse i razvoj mišica, kod oba pola. Plus, podizanje testosterona posle treninga može poboljšati obnavljanje snage kod muškaraca. I, kao što cete videti dole, ako imate dovoljno cinka to ce vam pružiti više energije i poboljšati metabolizam.

*2 Održavajte Muško Reproduktivno Zdravlje i Plodnost                          
Cink je veoma važan mineral za dobre nivoe testosterona, i celije prostate zahtevaju veoma visoku koncentraciju cinka, za optimalni rad. Nizak cink kod muškaraca smanjuje proizvodnju testosterona, što ih cini rizicnim za razvijanje raka prostate, i uzrokuje neplodnost. Neadekvatan cink se takodje povezuje sa smanjenim libidom.

Jedna skorašnja studija radjena na 88 muškaraca starosti izmedju 40 i 60 godina, pokazala je da su oni koji su imali normalne nivoe testosterona imali znacajno više cinka u odnosu na one koji su imali niske nivoe testosterona. Nizak cink bio je direktno povezan za slabim nivoima testosterona, koje muškarce cini rizicnim za pojavom simptoma muške menopauze.

Jednako važno, cink se koristi za proizvodnju enzima koji iniciraju podelu celija, ali tkivo prostate zahteva deset puta više cinka nego druge celije kako bi ostalo zdravo. Adekvatan nivo cinka u prostati štiti celije od oštecenja, zapaljenja i razvijanja kancera. Takodje, jednom kada su celije prostate oštecenje i postanu kancerogene, nedostaje im sposobnost da akumuliraju cink, što vodi do povecanog razmnožavanja celija raka od kojih nastaju tumori.

Davanje, pacovima koji su imali rak prostate, velike doze terapeutskog cinka, dovelo je do ozdravljenja proliferacije celije raka i pomogla je pacovima da održavaju telesnu težeinu, što je indikator boljeg opšteg zdravlja i homeostaze. Bilo je dokaza smanjenja biomarkera koji ukazuju na oksidativni stres i zapaljenje prostate, upotrebom suplementa cinka. Opšti nivoi enzima bili su bolji. Suprotno tome, placebo grupa imala je rapidno povecanje celija raka i smanjenje telesne težine. Takodje je i bilo 50 procenata povecanja oštecenja DNA i procesa zapaljenja tokom perioda trajanja studije, ukazujuci na progresivno obolelo stanje prostate.

Istraživaci pišu da je cink „obecavajuci tretman protiv raka“ i da je regularna suplementacija kod muškaraca koji su zdravi, najbolja preventiva. Oni takodje sugerišu da cink može da spreci slicne kancere kao što su rak jajnika, dojke i kolorektalni rak.

*3 Održavajte Žensko Reproduktivno Zdravlje i Plodnost                        
Kod žena, cink je ukljucen u proces rasta oocita ili jaja. Ako je žena deficitna cinkom, jaje se nece razviti pravilno i ovulacija ce se poremetiti, što uzrokuje neplodnost. Adekvatan cink omogucava ženi da efikasno koristi estrogen i progesteron, podržavajuci reproduktivno zdravlje i osiguravajuci da estrogen u telu radi ono što i treba.  Kada nivoi estrogena postanu veoma veliki, ili se neefikasno metabolišu, mogu uzrokovati slabo reproduktivno zdravlje i razvoj kancera dojke.

*4 Sprecite Kancer i Pojacajte Imunološku Funkciju                                  Ananda Prasad, vodeci istraživac cinka i zdravlja, zabeležila je da  jednostavno osiguravanje naših nivoa cinka adekvatnim, može pomoci izlecenje brojnih najtežih zdravstvenih problema, narocito kancera i slabe imunološke funkcije. Zajedno sa kancerom prostate, slab cink igra ulogu u razvoju vecine kancera jer je instrument u zdravoj celijskoj proliferaciji. Skorašnji dokazi povezuju deficitnost cinka sa rakom dojke, creva, jajnika, pluca, kože i sa leukemijom.

Deficitnost cinka duboko pogadja imuni sistem jer nizak cink proizvodi direktan i rapidan pad funkcije T celija. T celije podižu imuni sistem organizma kada virusi i bakterije napadnu. Stariji ljudi su u vecem riziku od deficitnosti cinka, što se ne smatra da je iskljucivo zbog loše ishrane. Postoji dokaz da se potreba za vecim cinkom može povecati zajedno sa godinama kako bi se suprotstavio inflamaciji, podržao imuni sistem i osiguralo zdravo celijsko funkcionisanje.

*5 Poboljšajte Kardiovaskularno Zdravlje                                                  
Cink je vitalan za održavanje zdravlja kardiovaskularnih celija i ednotela. Endotel je tanak sloj celija koji spaja krvne sudove i igra veliku ulogu u cirkulaciji. Nizak cink može uzrokovati deficitnost endotelnih pregrada, što vodi do povecanja holesterola i inflamacije. Holesterol i inflamacija povecavaju rizik od nastajanja srcane bolesti.

Studije pokazuju da slab status cinka može pojacati negativne kardiovaskularne efekte visokih-masti, visokog holesterola, dok ce adekvatan unos cinka imati zaštitni efekat i inhibirace progresiju srcane bolesti. Starija populacija je narocito podložna porastu markera inflamacije ukljucujuci C-reaktivne proteine i citokine, koji se zovu i „sporim, tihim ubicama.“

*6 Postanite Senzitivniji na Insulin i Sprecite Dijabetes                                Cink je potreban za zdravo funkcionisanje vecine hormona, ukljucujuci i insulin. Adekvatan cink igra najmanje tri uloge kada je rec o insulinu. Prvo, cink se vezuje za insulin pa se tako insulin adekvatno skladišti u pankreasu i otpušta kada glukoza udje u krvotok.

Drugo, cink poboljšava zdravlje celija, cineci komponentu enzima neophodnih kako bi se insulin vezao za celije tako da glukoza može da udje i da se koristi kao gorivo. Proces vezivanja insulina za celiju je ono što se odnosi na termin „insulinska osetljivost“ i znaci da je celija prijemciva insulinu. Kada se inuslin veže za celiju, „otvara vrata“ kako bi glukoza mogla da prodre. Ako je celija rezistentna na insulin, glukoza ce ostati u krvotoku, što uzrokuje visok šecer u krvi, i na kraju vodi ka dobijanju masti. Kada opadne koncentracija cinka, dolazi do redukcije izlucivanja insulina i periferne insulinske osetljivosti, što vodi ka dijabetesu.

Trece, cink ima anti-zapaljenske efekte, kao što je spomenuto u *5 preko svoje uloge ukidanja inflamatornih markera kao što su C-reaktivni proteini. Cink takodje pomaže odstranjivanje materije koja uzrokuje inflamaciju celija, pomažuci ocuvanje zdravlja celija i insulinske osetljivosti.

Skorašnja studija u kojoj su ucestvovala deca iz Španije pronašla je direktnu vezu izmedju niskih nivoa cinka, veceg sadržaja telesne masti i insulinske rezistencije. Deca koja su bila klasfikovana kao deficitna cinkom imala su slabiju insulinsku osetljivost i povecanu netolerantnost na glukozu ( srodno merenje upornih nivoa šecera u krvi) od onih ciji su nivoi bili adekvatni.

*7 Iskoristite Super Antioksidantne Efekte Cinka                                       
Cink je odlican antioksidant. Svrha antioksidanta jeste da eliminiše slobodne radikale koji stvaraju oštecenje celija u telu tako što se veže za njih i neutralizuje ih. Cink je narocito dobar u suprotstavljanju štetnim efektima visokog gvoždja. Cink takodje cilja slobodne radikale koji stvaraju inflamaciju i posebno je efektivan u detoksikaciji teških metala iz mozga.

*8 Detoksikujte Mozak od Teških Metala i Sprecite Alchajmerovu Bolest       Super antioksidativni efekti cinka dozvoljavaju da se efikasno izbace toksini iz organizma i da se ne nagomilavaju u tkivu. Progresija neurodegeneracije i Alchajmerove bolesti se ubrzava nagomilavanjem teških metala u mozgu. Cink pomaže otklanjanje tih toksina, i takodje pomaže održavanje celijske homeostaze celija mozga.

*9 Poboljšajte Funkciju Mozga i Lecite ADHD                                              Cink igra esencijalnu ulogu u funkciji neurotransmitera i pomaže održavanje moždane strukture i zdravlja. Neophodan je za metabolizam melatonina, koji reguliše dopamin. Takodje, cink je deo enzima koji je neophodan za anabolizam masnih kiselina moždane membrane. Ovo je veoma važno jer je kljucni deo održavanja moždane funkcije i zdravlja da membrana dobija sve neophodne nutrijente.

Nova studija na pacovima testirala je efekte davanja suplementa cinka trudnim ženkama tokom gestacije i laktacije i pronašla je bolju prostornu memoriju i opšti kognitivni razvoj kod potomaka. Velika doza cinka davala je najbolje rezultate. Studije na ljudima su ogranicene, ali podatak o tome kako cink može leciti poremecaj pažnje uz hiperaktivnost (ADHD) ukazuje na njegov znacaj.

Cink je mineral koji se uobicajeno ignoriše za lecenje ADHD. Studije pokazuju da su deca sa ADHD sklona niskom cinku nego zdrava deca. Ono što još više obecava jeste, jedna studija radjena na 400 dece koji imaju dijagnozu ADHD pronašla je da uzimanje 150 mg/d cink sulfata poboljšava smanjeno socijalno ponašanje i cini subjekte manje hiperaktivnim i impulsivnim nego placebo. Subjekti koji su imali visok indeks telesne masti i niži nivo masnih kiselina imali su dramaticnija poboljšanja u socijalizaciji i merenjima hiperaktivnosti, usled uzimanja cinka.

*10 Podignite Raspoloženje i Izbegnite Depresiju                                         Tacna veza izmedju deficitnosti cinka i depresije je nepoznata, u svakom slucaju sigurno ima veze sa ulogom cinka na neurotransmitere i proizvodnju hormona. Proizvodnja dopamina, koja se delimicno reguliše statusom cinka, je hemikalija koja pojacava energiju, raspoloženje i želju za ucenjem. Slabo insulinsko zdravlje i niski nivoi testosterona mogu dovesti do zdravstvenih problema koji povecavaju stopu depresije i slabe energije. Ubacite u to antioksidativnu snagu cinka i njegovu sposobnost da se oslobodi biomarkera inflamacije kao što je C-reaktivni protein i faktor tumora nekroze (stvara oštecenje celija), i razumno je da obezbedite adekvatan unos cinka kada lecite depresiju.  

Nova studija objavljena u Journal of Affective Disorders pokazala je da deficitnost cinka može uticati na depresivnost, mnogo više kod žena nego kod muškaraca. Žene u ovoj studij koje su vec koristile antidepresive i koje su imale slabe nivoe cinka imale su pet puta veci rizik od stalne depresije. Smatra se da je veza, u odnosu na pol, izmedju niskog cinka i depresije povezana sa tim kako cink utice na nivoe energije i proizvodnju hormona estrogena.

Kod žena, estrogen je ukljucen u proizvodnju serotonina – neurotransmitera koji cini da se ljudi osecaju dobro – i suplementacija cinkom može povecati gustinu receptora serotonina u mozgu. Da li vas je zainteresovala tema o tome da cink igra višestruku ulogu u organizmu, pogadjajuci brojne hemijske prenosnike koji imaju kopleksnu, esencijalnu, medjusobno povezanu ulogu u telu?

Kako Testirati Nivo Cinka                                                                              
Pre nego što pocnete da nasumicno uzimate cink, obratite pažnju da postoji gornja granica. Trovanje cinkom utice na slab imunitet i neplodnost, baš kao što i slab cink kompromituje imuni sistem. Nucinici preporucuju da uradite testiranje cinka kako bi izmerili svoj nivo i onda u odnosu na rezultate zapocnete suplementaciju. Kada pocnete za uzimanjem cinka, vaši nivoi ce rasti i morate uraditi ponovo test šest do osam nedelja kasnije, za najbolje rezultate.

Najjednostavniji nacin da testirate cink jeste test ukusa jer znamo da ukus i miris zavise od adekvatnog cinka u organizmu. Da biste uradili ovaj test, nabavite cink sulfat i uzmite 1-2 kašikice, uzmite gutljaj i držite u ustima. Ako ima ukus kao voda, onda ste veoma deficitni cinkom. Ako imate osecaj blago metalan, onda ste srednje deficitni. Ako imate krajnje odvratan ukus – jako metalan i neprijatan – vaši nivoi su verovatno adekvatni. Ovaj test je baziran na individualnoj percepciji ukusa i nije 100 posto validan, ali je dobar za sam pocetak.

Druga opcija jeste serum cink test, ali postoje faktori koji mogu uzrokovati netacnosti kao što su fluktuacije iz obroka, stres, dnevne varijacije i komplikacije zbog drugih nutritivnih deficitnosti. Plazma cink test je druga opcija pokazace ozbiljnu deficitnost cinka, ali nece ukazati na umereniju deficitnost. Ne treba se na ovaj test osloniti jer cak i umerena deficitnost utice negativno na zdravlje.


Reference:

Neek, L., Gaeini, A., Choobineh, S. Effect of Zinc and Selenium Supplementation on Serum Testosterone and Plasma Lactate in Cyclist After an Exhaustive Exercise Bout. Biological Trace Element Research. 9 July 2011. Published Ahead of Print.
 
Chang, C., Choi, J., Kim, H., Park, S. Correlation Between Serum Testosterone Level and Concentrations of Copper and Zinc in Hair Tissue. Biological Trace Element Research. 14 June 2011. Published Ahead of Print.

Maseregian, N., Hall, S., et al. Low Dietary or Supplemental Zinc is Associated with Depression Symptoms Among Women, But not Men, in a Population-Based Epidemiological Survey. Journal of Affective Disorders. October 2011. Published Ahead of Print.

Piechal, A, Blecharz-Klin, K., et al. Maternal Zinc Supplementation Improves Spatial Memory in Rat Pups. Biological Trace elements Research. January 2012. Published Ahead of Print.

Banudevi, S., Elumalai, P., et al. Chemopreventive Effects of Zinc on Prostate Carcinogenesis Induced by N-Methyl-N-Nitrosourea and Testosterone in Adult Male Spargue-Dawley Rats. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 201. 137(4), 677-86.

Gumulec, J., Masarik, M., et al. Molecular Mechanisms of Zinc in Prostate Cancer. Klinical Onkology. 2011. 24(4), 249-255.

Ortega, R., Rodriguez, E., et al. Poor Zinc Status is Associated with Increased Risk of Insulin Resistance in Spanish Children. British Journal of Nutrition. 2012. 107, 398-404.

Abdelhalim, Mohamed. Atherosclerosis Can be Strongly Influenced by Iron and Zinc Overload or Deficiency in the Lung and Kidney Tissues of Rabbits. African Journal of Microbiology Research. 2010. 4(24), 2748-2753.

Chasapis, C., Loutsidou, A., et al. Zinc and Human Health: An Update. Archives of Toxicology. November 2011. Published Ahead of Print.

Tian, X., Diaz, F. Zinc Depletion Causes Multiple Defects in Ovarian Function During the Periovulatory Period in Mice. Endocrinology. 2012. 153(2), 873-886.

Wong, C., Ho, E. Zinc and its Role in Age-Related Inflammation and Immune Dysfunction. Molecular Nutrition and Food Research. 2012. 56, 77-87.

Shinjini, B., Taneja, S. Zinc and Cognitive Development. British Journal of Nutrition. 2001. 85(Suppl 2), 139-145.

Maylor, E., Simpson, E., et al. Effects of Zinc Supplementation on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged and Older Adults: the ZENITH Study. British Journal of Nutrition. 2006. 96, 752-760.

Prasad, Ananda. Zinc Deficiency. British Medical Journal. 2003. 326, 409-410.
 
Yary, T., Aazami, S. Dietary Intake of Zinc was Inversely Associated with Depression. Biological Trace Element Research. September 2011. Published Ahead of Print.

Dodig-Cukovic, K., Dovhang, J., et al. The Role of Zinc in the Treatment of Hyperactivity Disorder in Children. Acta Medica Croatica. 2009. 63(4), 307313.

Bilici, M., Yildrim, F., et al. Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Zinc Sulfate in the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 2004. 28(1), 181-190.
 
 
References
Back to top

FOLLOW US:

 

 

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram