Tips

Poliquin Live

Dr Christopher Shade

Tuesday, January 22, 2013 2:33 PM
Dr Shade innehar en BS och M.S utbildning från Lehigh University i miljö-och vatten kemi. Han har även en doktorsexamen från University of Illinois, där han studerade miljömässiga och analytiska kemi av kvicksilver samt avancerad vattenlevande kemi. Under hans Ph.D. arbete, patenterade Dr Shade analytisk teknik för kvicksilver specificerande analys och grundade senare Quicksilver Scientific, LLC för att sedan komersialisera denna teknik. Efter att ha startat Quicksilver Scientific, vände Dr Shade sitt fokus till de mänskliga aspekterna av kvicksilverexponering/toxicitet och det mänskliga avgiftningssystemet. Han har sedan utvecklat specifika kliniska och analytiska tekniker för mätning av kvicksilverexponering samt även ett system av produkter för borttagning av giftiga metaller.
 
Som exempel, visste du att när en akut inflammation uppstår i kroppen som ett svar på en infektion, så avstannar avgiftningsprocessen i kroppen?
 
Om en akut inflammation inte behandlas på rätt sätt, kommer detta att leda till ett bestående inflammatoriskt tillstånd. Utsätts du samtidigt för tungmetaller som t ex kvicksilver, kommer du samtidigt få en ackumulering av kvicksilver i kroppen som kommer att förvärra det inflammatoriska tillståndet.
 
I sin föreläsning kommer Dr Shade att förklara hur kroppen eliminerar gifter och tungmetaller, samt om strategier för att stödja avgiftningsprocessen. Du kommer att lära dig om de tre olika faserna av avgiftning och hur du kan förbättra kroppens naturliga antioxidant system för att stödja eliminering av toxiner.
 

Copyright ©2013

FOLLOW US:

 

 

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram