Tips

Poliquin Live

Tips 48: Sledetrening For Styrkeøkning og Fettap

Tuesday, July 23, 2013 8:30 AM
Prøv sledetrening for å miste fett, bygge muskulatur og forbedre kondisen. Sledetrening ligner sprint trening da dette er et kraftig verktøy som gir resultater som gjør at det er verdt smerten og anstrengelsen som kreves.
 
En ny britisk studie der styrketrenende menn gjennomførte sledetrening og deretter målte hormon nivåene, markører for muskelskade og nevromuskulær styrke på ulike tidspunkt etter treningsøkten. Økta innebar 5 sett med 2-tjue meter slede drag med en slede som tilsvarte 75 prosent av kroppsmassen. Deltakerne var vendt mot sleden og beveget seg bakover, som dermed konsentrerte seg om den konsentriske aksjonen i beina.
 
Resultatene viste følgende:
 
•    Nevromuskulær styrke måt ved vertikal hopp var redusert èn time etter treningen, men denne var restituert til baseverdien 3 timer etter treningen. Den umiddelbare reduksjonen i styrke og kraft skyldtes sannsynligvis utmattelsen av fosfatkreatin og syre-base forstyrrelser så vel som hydrogen-ion opphopning.
•    Test subjektene restituerte nevromskulær styrke raskt, som indikerer at slede treningen faktisk nyttet konsentrisk kontraksjon, som ikke forårsaker betydelig muskelskade. Et tradisjonelt treningsprogram som inkluderer også inneholder eksentrisk trening vil produsere mye mer muskelskade, og dermed kreve lengre restitusjon.
 
•    Fraværet av muskelskade ble også bekreftet ved at det ikke fantes noe endringer i biomarkøren, kreatin kinase.
 
•    Det var en 6x økning i blodlaktat nivåer etter treningen, som indikerer et stort metabolsk stress som kan være effektivt i å promotere fettap. Laktat opphopningen er assosiert med en forhøyelse i veksthormon og IGF-1.
•    Testosteron økte med 38 prosent 15 minutter at økte var over. Testosteron var også forhøyet ved 24 timers merket, som kan gi uttrykk for effekten av restitusjonen etter den intense treningen. Forskerne foreslår at dette er en fordelaktig respons som kan forbedre påfølgende motivasjon for å trene, øke konkurranse instinkt og redusere frykten.
 
•    Kortisol økte med 54 prosent 15 minutter etter treningsøkta, men var under basenivået ved 3 timer, som indikerer effektiv restitusjon. T:C forholdet indikerer et positivt trenings stress.
 
Forskerne foreslår at denne type trening kan føre til fordelaktig endringer i kroppskomposisjon, uten større reduksjon i styrkeprestasjoner. Sledetrening vil indusere glykogen utmattelse hvis volumet og intensiteten er høye nok, som vil indusere betydelig metabolsk stress. Men siden det ikke var noe bevis for muskelskade, så vil ikke glykogen dannelsen bli forhindret så lenge utøveren utnytter fordelen ved restitusjonsperioden etter treningen. En ny konkurranse eller treningsøkt kan gjennomføres samme dag, for eksempel.
 

Henvisninger
West, D., et al. The Metabolic, Hormonal, Biomechanical, and Neuromuscular Function Responses to a Backward Sled Drag Training Session. Journal of Strength and Conditioning Research. 2013. Publisert Før Trykk.
 

Copyright ©2013 Charles Poliquin

FOLLOW US:

 

 

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram